Y Caban  11.png

Ynglŷn â’r Caban

cat_preserves_small.jpg cat_drinks_small.jpg cat_meals_small.jpg cat_fish_small.jpg cat_choc_small.jpg

“Dyma le gwych i fwyta – awyrgylch grêt a bwyd bendigedig! Gan ei fod cystal, des i’n ôl a chael yr un peth eto!”

phoneicon.jpg 01239 654 642


Cyfeiriad

Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6SN

Cyfarwyddiadau 

Dilynwch yr arwyddion i Langrannog o briffordd yr A487. Cadwch i’r chwith wrth ddod i mewn i’r pentref ac ewch yn eich blaen i ymyl y traeth. Mae’r Caban ar y chwith.

Map


Gweld Y Caban ar fap mwy o faint

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Mae gennym fwydlen helaeth ar gyfer y bwyty ac ar gyfer y sawl sydd am fynd â bwyd allan i’w fwyta. Cyn gadael dylai pawb sy’n ymweld â bae hyfryd Llangrannog flasu’r pysgod a’r sglodion a gaiff eu coginio’n ffres yma. Mae gwahanol fathau o fara ffres Bara Gallega ag amrywiaeth o wahanol lenwadau ar gael gydol y dydd i’r sawl sydd am fynd â bwyd allan i’w fwyta, yn ogystal â phaninis, pitsas cartref ac amrywiaeth o fwydydd o’n bar salad enwog.


Yn y bwyty rydym yn gweini brecwast, prydau ysgafn amser cinio, prydau bwyd cartref, amrywiaeth ardderchog o saladau, a phaneidiau o goffi a chacennau blasus gydol y dydd. Rydym ar agor hefyd i’r sawl sydd am gael pryd o fwyd gyda’r nos, ac mae ein hystod o gwrw a gwin lleol yn golygu ein bod yn gyrchfan ddelfrydol ar gyfer noson gofiadwy.

Mae’r Caban yn credu’n gryf mewn cefnogi busnesau lleol, ac mae llawer iawn o’r hyn yr ydym yn ei ddefnyddio’n gynnyrch lleol ac yn gynnyrch masnach deg ac organig lle bo hynny’n bosibl. Rydym yn cael ein llaeth gan gynhyrchwr llaeth organig yn Aberteifi, yn cael ein cig gan y cigydd lleol ac yn cael ein ffrwythau a’n llysiau gan ganolfan cynnyrch lleol. Mae eog ffres a phob math o gwrw arbenigol lleol ar gael, ac rydym yn falch o allu gweini dŵr Tŷ Nant o Lanbedr Pont Steffan yn y poteli glas sydd mor enwog. Caiff wyau maes, jamiau cartref a dewis unigryw o ffotograffau lleol poblogaidd eu cyflenwi gan ffrindiau sy’n mynychu ein boreau coffi wythnosol.

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg