Fferm Blaencamel 20.png

Ynglŷn â Fferm Blaencamel 

cat_veg_small.jpg cat_preserves_small.jpg

Fferm organig arobryn wrth ymyl Aberaeron, sy’n cynhyrchu llysiau, saladau a chyffeithiau

phoneicon.jpg 01570 470529


Cyfeiriad

Fferm Blaencamel, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DB

Cyfarwyddiadau 

Mae’r fferm wrth ymyl Ciliau Aeron, ychydig oddi ar ffordd yr A482 rhwng Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron. Yng Nghiliau Aeron, cymerwch y troad gyferbyn â’r ysgol i gyfeiriad Pennant a Chilcennin.  Yna, cymerwch y troad cyntaf ar y dde i gyfeiriad Cilcennin. Ewch heibio i westy TyGlyn ac mae’r fferm ar yr ail gornel. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer y Siop Fferm Organig.

Map


Gweld Fferm Blaencamel ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Fferm deuluol fach yw Blaencamel sy’n swatio yn ardal hyfryd Dyffryn Aeron wrth ymyl tref hardd Aberaeron.  Mae’r teulu wedi bod yn cynhyrchu ystod eang o lysiau, saladau a ffrwythau meddal i safon organig Cymdeithas y Pridd ers dros 30 mlynedd. Yn ogystal â’n llysiau maes, mae gennym dai gwydr ar un erw o dir sy’n ein galluogi i ymestyn y tymor tyfu a chynhyrchu cnydau mwy ecsotig. Rydym wedi troi un o’r tai allan yn gegin fferm er mwyn creu cyffeithiau o unrhyw gynnyrch sydd dros ben, ac weithiau bydd gennym blanhigion ar werth i’r sawl sy’n hoffi garddio.

Mae ein cynnyrch i gyd ar gael o Siop Fferm Blaencamel sy’n gwerthu cynnyrch y fferm yn unig. Yno gallwch gefnogi cynnyrch lleol a mwynhau cynnyrch organig blasus sydd yn ei dymor. Mae ein tai gwydr yn ein galluogi i gynnig dail salad gydol y flwyddyn, ac yn eu tymor gallwch gael tomatos (gan gynnwys tomatos treftadaeth), planhigion wy, puprynnau, mefus, pys a danteithion eraill.

Gallwch barcio wrth ymyl ein tai gwydr, ac ar ôl prynu cynhwysion ar gyfer eich picnic neu’ch swper, mae croeso i chi alw heibio i’n tai gwydr lle byddwn yn fwy na pharod i esbonio ein systemau tyfu i chi, os ydym o gwmpas. Gallwch grwydro drwy ein coetir lled-hynafol hefyd, sy’n weithgaredd gwerth chweil pan fydd blodau cyntaf y flwyddyn - eirlysiau, cennin Pedr gwyllt, blodau’r gwynt, suran y coed ac yna clychau’r gog - wedi agor. Gallwch gael picnic ar lannau Nant Camel sy’n llifo drwy’r coed cyn ymuno ag afon Aeron. Bydd modd hefyd i chi brofi bioamrywiaeth cyfoethog ein fferm organig.

Wrth grwydro gallwch weld y camau yr ydym yn eu cymryd i leihau ôl troed carbon y fferm. Rydym yn cynhyrchu trydan ar do’r sied, ac mae gennym safle penodol i gynhyrchu compost a chegin fferm i gynhyrchu cyffeithiau allan o gynnyrch sydd dros ben. Mae’r fferm yn croesawu llawer o ymweliadau addysgol hefyd.

Mae cynnyrch Fferm Blaencamel ar gael hefyd mewn marchnadoedd ffermwyr a gwyliau bwyd lleol, gan gwmni The Organic Fresh Food Company yn Llanbedr Pont Steffan, ac yn Siop Fferm Llwynhelyg. Gall ymwelwyr o dde Cymru ddod o hyd i gynnyrch Blaencamel ym marchnadoedd ffermwyr Caerdydd a’r Bont-faen, neu gallant archebu blwch oddi wrth Tom.

Achrediadau

Wales-True-Taste-LOGO291.jpg  Soil-ass.png

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg