Cigoedd Ffres Fferm Golwg y Môr 5.png

Ynglŷn â Chigoedd Ffres Fferm Golwg y Môr

cat_cheese_small.jpg cat_veg_small.jpg cat_meat_small.jpg cat_preserves_small.jpg

Bydd bwyta ein cig yn troi pryd o fwyd cyffredin yn wledd 

phoneicon.jpg 01239 811 298


Cyfeiriad

Wauntrefalau, Tan-y-groes, Aberteifi, SA43 2HR

Cyfarwyddiadau

O gyffordd Gogerddan ar yr A487 yn Nhan-y-groes, cymerwch y B4333 i gyfeiriad Aber-porth. Ar ôl troi wrth y groesffordd, ewch heibio i fynedfa’r Gogerddan Arms ac o amgylch y cornel a chymerwch y troad cyntaf ar y dde i lawr lôn y ffarm wrth ymyl yr iard fawr ar gyfer lorïau. Dilynwch y lôn nes cyrraedd iard y fferm.

Oriau Agor

Llun    CLOSED
Maw    9am – 5pm
Mer   Closed
Iau  9am - 6pm
Gwe       9am – 6pm
Sad      9am – 5pm
Sul     CLOSED

Map


Gweld Cigoedd Ffres Fferm Golwg y Môr ar fap mwy o faint

Fferm deuluol yw Golwg y Môr, sy’n edrych dros Fae hardd Bae Ceredigion a lle mae ein hanifeiliaid yn mwynhau pori’n dawel ar borfa wyrdd Cymru. Canlyniad hynny yw cig sy’n fwy brau o lawer ac sydd â blas ardderchog. Caiff ein hanifeiliaid i gyd eu magu’n unol â chynllun sicrhau ansawdd priodol, a’u lles nhw yw ein prif flaenoriaeth. Mae ein stoc wedi ennill gwobrau ym mhob cwr o’r wlad. Erbyn hyn mae’r fferm yng ngofal ail genhedlaeth y teulu Thomas ac mae’r drydedd genhedlaeth yn awchu am gymryd yr awenau. Penderfynodd Elfed a Sheena, gyda help Paul sydd â thros 30 mlynedd o brofiad fel cigydd, arallgyfeirio’r busnes drwy agor y Siop Fferm yn 2007 i werthu cig, cynnyrch cig, pasteiod a chacennau cartref o safon. Mae’r holl gynnyrch arall yr ydym yn ei werthu yn dod o’r ardal leol.

Rydym yn cyflenwi cig o safon uchel yn rheolaidd i sawl bwyty a siop leol. Mae modd trefnu bod ein cig yn cael ei anfon atoch drwy’r post hefyd.

 

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg