Pysgod Cregyn Bae Aberteifi Len a Mandy Walters 2.png

Ynglŷn â Physgod Cregyn Bae Aberteifi Len a Mandy Walters

cat_fish_small.jpg

Pysgod cregyn ffres o Fae Aberteifi a siwin / eogiaid wedi eu pysgota mewn cwrwgl ar afon Teifi. Rydym hefyd yn trin pysgod a gaiff eu dal ar ein cychod ni ein hunain 

phoneicon.jpg 01239 621 043


Cyfeiriad

The Villa, High St, Llandudoch, Aberteifi, SA43 3EF

Cyfarwyddiadau

Yn y farchnad cynnyrch lleol a gynhelir bob dydd Mawrth yn Llandudoch, wrth ymyl adfeilion yr abaty, neu galwch heibio i’r tŷ: The Villa, High Street. Defnyddiwch y llwybr ochr i ddod i mewn. Rydym ddau ddrws ymhellach i fyny na siop ‘Premier’ y pentref


Map


Gweld Pysgod Cregyn Bae Aberteifi Len a Mandy Walters ar fap mwy o faint

Rydym yn fusnes teuluol. Mandy Walters ydw i, ac rwy’n gweithio gyda fy ngŵr Len a fy mab Aaron yn pysgota pysgod cregyn ym Mae Aberteifi yn ein cychod, sef Glas y Dorlan a Peter M. Fi sy’n paratoi’r pysgod cregyn i’w gwerthu, ac rwy’n eu gwerthu o’n tŷ ac yn y farchnad cynnyrch lleol yn Llandudoch a gynhelir bob dydd Mawrth rhwng 9.00am ac 1.00pm.

Rydym yn dal crancod a chimychiaid gydol y flwyddyn. Caiff eogiaid / siwin eu pysgota mewn cwrwgl ar afon Teifi rhwng mis Ebrill a mis Awst. Mae crancod hirgoes ar gael rhwng mis Mai a mis Awst. Yn yr haf, rydym yn pysgota â ffunennau am fecryll, draenogiaid môr a morleisiaid. Yn y gaeaf, rydym yn dal cregyn bylchog Bae Aberteifi ar welyau sydd wedi eu pysgota ers deugain mlynedd ac sy’n parhau i gynhyrchu pysgod o safon. Dim ond cynnyrch a gaiff ei ddal yn lleol yr ydym yn ei werthu, felly mae’r cyfan yn dibynnu ar y tywydd!

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg