Fferm Fêl Ceinewydd 16.png

Ynglŷn â Fferm Fêl Ceinewydd

cat_preserves_small.jpg cat_drinks_small.jpg cat_meals_small.jpg

Cyfle i fwynhau gwir flas cefn gwlad Cymru drwy fêl a medd a wneir ar y fferm 

phoneicon.jpg 01545 560 822


Cyfeiriad

Cross Inn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NN

Cyfarwyddiadau 

Dewch i Fferm Fêl Ceinewydd ar yr A486 o Synod Inn i Geinewydd. Mae arwyddion clir ar yr A487 yn Synod Inn ac ar yr A486 i ddangos y ffordd i’r fferm, sydd ychydig oddi ar y briffordd rhwng Synod Inn a Cross Inn.

Oriau agor

Yr ystafell de a’r siop: 10am – 5pm o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng y Pasg a 31 Hydref
Yr arddangosfa: 10am – 5pm o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 1 Mai a 31 Hydref
Ar gau ar ddydd Sul a dydd Llun ar wahân i benwythnosau gwyliau banc. 

Map


Gweld Fferm Fêl Ceinewydd ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

Mae Fferm Fêl Ceinewydd mewn hen gapel ar fferm brydferth ger Ceinewydd.

Mae’r SIOP yn gwerthu’r mêl a ddaw o’r 600 o gychod gwenyn sydd ar y fferm, ac mae hefyd yn gwerthu mwstard, nyget, cyffug, marmaledau a siytnis mêl yn ogystal â llawer o gynnyrch arall sy’n cynnwys mêl. Mae’r fferm hefyd yn cynhyrchu llawer o wahanol fathau o FEDD (gwin mêl) yn ein medd-dy sydd wedi ei adeiladu i’r pwrpas. Gellir blasu’r rhain i gyd cyn eu prynu. Mae’r siop hefyd yn gwerthu canhwyllau, cwyr dodrefn, cwyr gwenyn, nwyddau cosmetig sy’n cynnwys mêl, cwrw mêl a llu o nwyddau eraill. 

Mae’r YSTAFELL DE yn gwerthu cacennau cartref, coffi, te hufen, hufen iâ (gan gynnwys hufen iâ mêl wrth gwrs) a phrydau bwyd ysgafn.

Mae’r ARDDANGOSFA, y fwyaf o’i math yng Nghymru, yn llenwi llawr uchaf y capel. Gallwch weld gwenyn yn gweithio mewn amrywiaeth o gynefinoedd naturiol ac mewn cychod gwenyn artiffisial sy’n agor i ddatgelu cyfrinachau nyth gwenyn. Gellir gweld yr holl arddangosfeydd hyn yn hollol ddiogel o’r tu ôl i wydr. Maent yn creu darlun uniongyrchol o fywyd rhyfeddol y wenynen fêl, a chânt eu cyfoethogi gan gyflwyniadau clywedol am fywyd y wenynen fêl. Ceir nythfa o forgrug trofannol hefyd. Mae’r morgrug hyn yn creu gerddi allan o ddail sy’n pydru er mwyn cael bwyd. Codir tâl mynediad ar gyfer yr arddangosfa.

Yn y MEDD-DY ceir arddangosfa fach sy’n dangos pwysigrwydd medd yn hanes Cymru ac sy’n gadael i chi weld sut y caiff medd ei wneud heddiw.

  • Arddangosfa hynod o ddiddorol sy’n darlunio byd unigryw y wenynen fêl
  • Arddangosfeydd arbennig sy’n gadael i chi weld y gwenyn wrthi’n cynhyrchu un o ryfeddodau nodedig byd natur
  • Nythfa o forgrug trofannol, sy’n dangos pryfyn cymdeithasol rhyfeddol arall
  • Siop sy’n gwerthu mêl, cynnyrch mêl, medd, cwrw mêl a nwyddau cwyr gwenyn
  • Yr ystafell de sydd ar agor bob dydd ac sy’n gweini byrbrydau a phrydau bwyd ysgafn  
  • Medd-dy pwrpasol ac arddangosfa
  • Atyniad addas i bob tywydd
  • Ardal bicnic
  • Gardd bywyd gwyllt at ddibenion arddangos

Accreditations

Great-Taste-Awards-logo.png 

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg