Siocled Moethus Sarah Bunton 25.png

Ynglŷn â Siocled Moethus Sarah Bunton 

cat_choc_small.jpg cat_meals_small.jpg cat_preserves_small.jpg cat_drinks_small.jpg

Siop Siocled ac Ystafelloedd Te Sarah Bunton – PARADWYS I’R SAWL SY’N CARU SIOCLED 

phoneicon.jpg 01970 890 650


Cyfeiriad

Y Caban, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3JL

Cyfarwyddiadau 

Rydym gyferbyn â Gorsaf Rheilffordd Cwm Rheidol ym MHONTARFYNACH, SY23 3JL (20 munud i’r dwyrain o Aberystwyth)

Oriau agor

Rhwng mis Mawrth a diwedd mis Hydref 9.30am – 5.30pm

Map


Gweld Siocled Moethus Sarah Bunton ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Mae Siop Siocled Moethus ac Ystafelloedd Te Sarah Bunton gyferbyn â mynedfa Gorsaf Rheilffordd Cwm Rheidol ym Mhontarfynach yn ardal fendigedig Mynyddoedd Cambria yng nghanolbarth Cymru - 20 munud i mewn i’r tir o dref brifysgol a glan môr Aberystwyth. 

MAE SIOP SIOCLED AC YSTAFELLOEDD TE SARAH BUNTON YN BARADWYS I’R SAWL SY’N CARU SIOCLED.

Wrth grwydro o amgylch ein Siop Siocled neu fwynhau diod, byrbryd neu de hufen haeddiannol, gallwch wylio gwneuthurwyr siocledi fel rheol yn creu siocledi a melysion arobryn, gan gynnwys cyffug Cymreig. 

Os byddwch yn penderfynu ymweld ag un o’r atyniadau niferus sydd i dwristiaid neu’n penderfynu cerdded ar hyd un o’r llwybrau ag arwyddion sydd yn yr ardal, beth am brynu picnic i’w fwynhau ynghanol harddwch ein bryniau? Mae ein picnics hefyd yn berffaith ar gyfer eich taith yn ôl i Aberystwyth ar reilffordd brydferth Cwm Rheidol. 

Lleoedd i ymweld â nhw: 

 • Rhaeadrau Pontarfynach – rhaeadrau byd-enwog a llwybr natur
 • Rheilffordd Cwm Rheidol – rheilffordd gul rhwng Aberystwyth a Phontarfynach
 • Ystâd yr Hafod – ‘paradwys i gerddwyr’; cydnabyddir bod yr ystâd yn un o enghreifftiau gorau Ewrop o dirwedd brydferth
 • Nant yr Arian – canolfan bwydo barcutiaid, llwybrau cerdded a beicio mynydd a chanolfan ymwelwyr
 • Cwm Elan – canolfan ymwelwyr, bwyty a llwybrau cerdded ar lannau’r llynnoedd
 • Mwynglawdd Arian a Phlwm – amgueddfa’r mwynglawdd, siop anrhegion a phrofiadau rhyngweithiol; teithiau o amgylch y mwynglawdd bob dydd
 • Cynllun Trydan Dŵr E-on – canolfan ymwelwyr ynghyd ag arddangosfa ac ystafell fideo; cyfle i fwynhau cerdded ar hyd llwybr natur neu yrru o amgylch y cronfeydd dŵr prydferth yn yr ucheldir
 • ‘Magic of Life’: Tŷ Glöynnod Byw – cannoedd o löynnod byw lliwgar – lindys enfawr a phryfed rhyfedd; casgliadau o blanhigion prin a phlanhigion sydd mewn perygl o ddiflannu
 • Ystrad Fflur – cyfle i ymweld ag adfeilion heddychlon Abaty Ystrad Fflur a adeiladwyd yn y 12fed ganrif
 • Canolfan Farchogaeth Rheidol – mae gan y ganolfan ddau ménage â llifoleuadau sydd yn yr awyr agored, cwrs neidio ceffylau a chwrs traws gwlad llawn i ddechreuwyr, a cheir llwybrau merlota gwych o amgylch Cwm Rheidol
 • Clwb Golff Capel Bangor – mewn 40 erw o barcdir panoramig sydd wedi ei dirlunio’n gampus ac sy’n edrych dros gwm prydferth Cwm Rheidol
 • Gwylio adar
 • Cerdded – Llwybr y Cambrian, Pumlumon a llawer o lwybrau eraill ag arwyddion

Achrediadau

Wales-True-Taste-LOGO291.jpg  Great-Taste-Awards-logo.png

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg